2018 > 02

Vårt årsmöte 2018 kommer att vara den 25 mars 10:00. Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt ka delta. 

Vårkonsert kommer att hållas den 30 mars klockan 14:00 i Billesholms Folkets Park. 

/ Styrelsen 

Läs hela inlägget »