Since 1883

Marschorkester

Sedan musikkåren grundades 1883 har traditionen med att marschera runt i byn, men även utanför, hållits vid liv och det är en stor favorit både hos publik och medlemmar. Musikkåren marscherar traditionsenligt alltid på Valborgsmässoafton och Första maj men även vid andra tillfällen under året.

Konsertorkester

Billesholms musikkår har många konserter under året både på egen hand och tillsammans med gästartister, bland annat har musikkåren hållit konstert tillsammans med Håkan Brink, Glenn Borgqvist och Magnus Johansson. Den årliga höstkonserten har blivit en tradition på senare år.